Niesamowita

Historia

Zespół klasztorny Franciszkanów Reformatów został zbudowany w latach 1680-1694.
Nasz Hotel jest najstarszym budynkiem przy ul. Włodkowica
i ma niezwykle interesującą historię.

XVII - XIX WIEK

Franciszkanie otrzymali ten teren wraz z subwencją 10 000 talarów od władz miasta – była to rekompensata za utracony kościół i klasztor przy ul. Bernardyńskiej, gdzie obecnie mieści się Muzeum Architektury.

Obiekt został zaprojektowany przez Mateusza Bienera, który wraz ze swoim uczniem Martinem Loefflerem w latach 1685-1692 kierował również budową kościoła Św. Antoniego z Padwy.
Pierwotne zabudowania klasztorne mają kształt czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, a dawne połączenie klasztoru z kościołem zapewniał niegdyś długi, nieczynny dzisiaj korytarz.
Na dziedzińcu do dzisiaj stoi zabytkowa studnia z 1729 roku – przypomina nam o tym data wyryta na płaskorzeźbie.
Po stu latach od wybudowania klasztoru, w 1792 roku, Franciszkanie zmuszeni byli przekazać oba budynki siostrom Elżbietankom, którym to ówczesne władze miasta były bardziej przychylne. Elżbietanki szybko rozbudowały klasztor, dodając od strony południowej nowe skrzydło zaprojektowane przez K. G. Geisslera. W roku 1819 zakupiły dodatkowo posesję po drugiej stronie ul. Włodkowica, a na miejscu rozebranych fortyfikacji założyły apteczny ogród i sad.

XX WIEK

Pod koniec lat 30. XX wieku klasztor służył jako miejsce spotkań ekumenicznego kręgu dyskusyjnego „Una Sancta”, którego celem było pojednanie pomiędzy narodami i chrześcijanami. To właśnie tutaj spotykali się wrocławscy katolicy i ewangelicy zapraszani przez ks. Hermanna Hoffmanna oraz ks. Maxa Josefa Metzgera  - założyciela bractwa „Una Sancta” w Niemczech, który zginął śmiercią męczeńską w 1944 roku.
Elżbietanki pozostawały w tym miejscu aż do roku 1945, kiedy to zabudowania klasztorne zostały przejęte przez Salezjan.
Nie nacieszyli się oni jednak długo wszystkimi walorami obiektu, ponieważ 8 lat później zmuszeni byli przekazać to miejsce na potrzeby akademika dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, a po kilku kolejnych latach budynek został przekształcony w mieszkania komunalne.

XXI WIEK

Wraz z końcem 2016 roku zabytkowy budynek dawnego klasztoru Franciszkanów miasto sprzedało Przedsiębiorstwu Budowlano-Konserwatorskiemu Castellum, które w roku 2019 rozpoczęło prace nad odrestaurowaniem tego miejsca z przeznaczeniem na hotel.

ROK 2021 - tu zaczyna się nasza wspólna historia – Gości i pracowników Hotelu Herbal we Wrocławiu.