Pobyt zwierząt

Podróż z pupilem?

 

Jeśli tak - to wspaniale!

W naszym Hotelu zwierzęta domowe są zawsze miłymi gośćmi,

wiąże się to jednak z pewnymi dodatkowymi zasadami.

 

WARUNKI POBYTU ZWIERZĄT

- zameldowanie się ze zwierzakiem jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu pobytu ze zwierzętami, dostępnego na stronie internetowej i bezpośrednio w hotelu 

- za pobyt zwierzaka w hotelu obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł / za dobę

- dla bezpieczeństwa wszystkich Gości w hotelu, zwierzę przebywając poza pokojem musi być na smyczy, posiadać obrożę i kaganiec oraz - ewentualnie - klatkę, w zależności od rodzaju i gatunku zwierzęcia.
 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

ZE SZCZEGÓŁOWYM REGULAMINEM

 

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI - WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOTELU

 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierzęcia do hotelu jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem w momencie dokonywania przez Gościa rezerwacji, wraz z podaniem gatunku i/lub rasy zwierzęcia. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji kierownika lub personelu recepcji.

2. W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem do hotelu pobytu ze zwierzęciem, hotel może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek / zaliczkę.

3. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem i okazaniem w momencie zakwaterowania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami (szczególnie przeciwko wściekliźnie) i poświadczeniem odrobaczenia.

4. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za niebezpieczne, groźne lub agresywne, w tym: pajęczaków, gadów, czy psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

5. W obawie o bezpieczeństwo Gości hotelowych oraz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, Hotel nie przyjmuje również zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

6. Dla bezpieczeństwa wszystkich Gości w hotelu, zwierzę przebywając poza pokojem musi być na smyczy, posiadać obrożę i kaganiec oraz - ewentualnie - klatkę, w zależności od gatunku zwierzęcia.

7. Dbając o bezpieczeństwo oraz mając na uwadze ewentualne alergie Gości, na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych.

 

HAŁAS I ZAKŁÓCENIA

 

1. Zwierzę przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie będzie przeszkadzał innym Gościom głośnym zachowaniem/szczekaniem - w szczególności w nocy.

2. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego Właściciela.

3. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja hotelu będzie starała się skontaktować z Właścicielem w celu rozwiązania problemu, jeśli jednak taki kontakt nie będzie możliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb, i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa Właściciel zwierzęcia.

 

HIGIENA I CZYSTOŚĆ

 

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za utrzymanie po nim czystości - jest on zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu hotelu, tj. w pokoju, w ktorym przebywa, w częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym hotel. Prosimy pamiętać o posprzątaniu po swoim pupilu.

2. Prosimy o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.

3. Właściciel zobowiązany jest posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

4. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, jak również przebywanie zwierzęcia na meblach znajdujących się w pokoju oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych wewnątrz budynku hotelowego.

6. Właściciel zwierzęcia, które szczególnie gubi sierść lub w inny sposób może powodować zabrudzenie mebli hotelowych, jest zobowiązany do zapewnienia zwierzęciu, z którym przebywa w hotelu, odpowiednich mat chroniących fotele, sofy oraz łóżka.

7. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie stosownej zawieszki na klamce drzwi wejściowych do pokoju, po ich zewnętrznej stronie. Zawieszki te są dostępne w pokoju lub w recepcji hotelu.

8. Ze względów bezpieczeństwa sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności Właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z recepcją lub obsługą służby pięter.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia przez nie spowodowane i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich takich uszkodzeń.

2. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych Gości, spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję hotelu, a ich kosztami są obciążeni Właściciele tych zwierząt.

3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem Właściciela podczas całego pobytu na terenie hotelu.

4. Psy na terenie hotelu muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką Właściciela, bądź osoby przez niego upoważnionej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Opłata za pobyt zwierzęcia w hotelu wynosi 50 zł za dobę.

2. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Herbal.