Pobyt zwierząt

Podróż z pupilem?

Jeżeli tak, to wspaniale!
W naszym Hotelu zwierzęta domowe są zawsze miłymi gośćmi, wiąże się to jednak z pewnymi dodatkowymi zasadami.


 

WARUNKI POBYTU W PIGUŁCE

- obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za dobę

- dbając o bezpieczeństwo wszystkich gości hotelu, zwierzę przebywając poza pokojem musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec ewentualnie - klatkę - w zależności od rodzaju i gatunku zwierzęcia

- zameldowanie równoznaczne jest z zaakceptowaniem dodatkowego regulaminu pobytu ze zwierzętami
 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM REGULAMINEM:

 

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI - WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOTELU

 

 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji i podanie jego rasy, gatunku. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji kierownika lub personelu recepcji.

2. W Hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

3. W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem do hotelu pobytu ze zwierzęciem, Hotel może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek/zaliczkę.

4. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem i okazaniem w momencie zakwaterowania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami (szczególnie przeciwko wściekliźnie) i poświadczeniem odrobaczenia.

5. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

6. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich Gości hotelu, zwierzę przebywając poza pokojem musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec, ewentualnie klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia.

7. Dbając o bezpieczeństwo swoich Gości oraz mając na uwadze ewentualne alergie Gości na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych oraz  rekreacyjnych.

 

HAŁAS I ZAKŁÓCENIA

 

1. Zwierzę przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu innym, w szczególności w nocy.

2. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.

3. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

HIGIENA I CZYSTOŚĆ

 

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu - w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym hotel. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.

2. Prosimy o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.

3. Właściciel zobowiązany jest posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

4. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na meblach znajdujących się w pokoju oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych wewnątrz budynku

6. Właściciel zwierzęcia, które szczególnie gubi sierść lub w inny sposób brudzi meble zobowiązany jest do zapewnienia mu odpowiednich mat chroniących fotele, sofy oraz łóżka.

7. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w pokoju lub recepcji hotelu.

8. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z recepcją lub obsługą służby pięter.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

2. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.

3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem Właściciela podczas całego pobytu na terenie hotelu.

4. Psy na terenie hotelu muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę.

2. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Herbal.